Zastosowanie


Kosiarki bijakowe są przeznaczone do pracy w zakładach gospodarki komunalnej, zieleni miejskiej, sadach, w pasach dróg, wałach przeciwpowodziowych, stokach narciarskich itp.

Maszyny te stosowane są do koszenia trawy, porostów twardych, rzadkich zakrzaczeń itp.

Zalety


Główną zaletą stosowania kosiarek bijakowych jest możliwość pozostawienia rozdrobnionego pokosu jako naturalnego nawozu.

Mulczery


Mulczery mają za zadanie rozdrobnić trawę i rozrzucić ją równo po całej skoszonej powierzchni. Pozostawiona trawa szybko zostaje zmineralizowana i ponownie wprowadzona do gleby. Pozostawione na trawie resztki pozwalają zdecydowanie poprawić stan zadarnienia utrzymywanych terenów pod warunkiem utrzymania częstotliwości koszenia co najmniej dwa razy do roku.

Noże


Noże tnące mają rozmaity kształt. Wśród nich najpopularniejsze to: młotki, noże typu Y.

Montaż


Kosiarki bijakowe mogą być montowane z przodu, z tyłu lub z boku ciągnika, a ich szerokość robocza winna być zgodna ze specyfiką utrzymywanego terenu.

Kosiarki na wysięgnikach


Do utrzymywania terenów trudnodostępnych, skarp, pasów zieleni przy drogach używane są kosiarki bijakowe montowane na wysięgnikach.

Materiały wideo